• Inloggen

Nieuws

Studiebijeenkomsten 2024

zaterdag 25 november 2023

In 2024 zullen nieuwe studiebijeenkomsten worden gepland. Alle studiebijeenkomsten zijn op dinsdagavond, van 19.00 tot ongeveer 21.00 in Utrecht. De onderwerpen worden zo gekozen dat er sprake is van een afwisseling tussen technische, organisatorische en meer juridische onderwerpen. De eerstgeplande bijeenkomsten zijn: 

De studiebijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen, na aanmelding. Mocht u belangstelling hebben voor een onderwerp of meer willen weten over de NVBI, meldt u zich dan gerust aan voor een studiebijeenkomst. 

Verslag studiebijeenkomsten 2023

zaterdag 25 november 2023

Ook in 2023 heeft de NVBI een reeks studiebijeenkomsten georganiseerd, waarin de leden veel geleerd hebben over recente ontwikkelingen op het gebied van IT, organisatie en recht. Het idee achter de studie-bijeenkomsten is om te zorgen voor continu bijscholing, zodat leden van de NVBI aantoonbaar beschikken over actuele kennis. Elke bijeenkomst wordt er daarom een andere expert uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten.
 

Verslag studiebijeenkomsten 2022

dinsdag 14 februari 2023

De NVBI organiseert elk jaar studiebijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van IT, organisatie en recht. De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor de leden: ook andere mensen zijn na aanmelding welkom. Hieronder staat een korte samenvatting van de bijeenkomsten die in 2022 hebben plaatsgevonden. In 2023 zullen nieuwe studiebijeenkomsten worden gepland. Alle studiebijeenkomsten waren op dinsdagavond, van 19.00 tot ongeveer 21.00 in Utrecht. 
 

Verslag studiebijeenkomsten 2021

zondag 2 januari 2022

De NVBI organiseert in principe elke maand een studiebijeenkomst. De onderwerpen beslaan onderwerpen op het gebied van ICT, recht of bedrijfseconomie. In 2021 is het programma ondanks alle lockdowns voortgezet: in de eerste helft hebben drie onafhankelijke studiebijeenkomsten plaatsgevonden over verschillende onderwerpen: Darkweb, sensoren en aansprakelijkheid en dark web. In de tweede helft zijn er drie langere bijeenkomsten geweest over informatiebeveiliging en de norm ISO 27001. De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk voor belangstellenden. Ook in 2022 zullen er weer interessante studiebijeenkomsten plaatsvinden.

Verslag studiebijeenkomsten 2020

vrijdag 8 januari 2021

De NVBI organiseert ieder jaar een reeks van studiebijeenkomsten. De onderwerpen beslaan onderwerpen op het gebnied van ICT, recht of bedrijfseconomie.

NVBI Publiceert Protocol Taxeren van Software en Model Taxatierapport

maandag 13 november 2017

De Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informatica-deskundigen NVBI heeft een nieuw protocol ontwikkeld om de waarde van software te bepalen. Het protocol werd gelanceerd op het Symposium ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij’, dat op 7 november 2017 plaatsvond in Utrecht. Het symposium, georganiseerd door NVBI en IT-notarissen, werd bijgewoond door experts uit drie verschillende hoeken: IT, accountancy en notariaat.

Inloggen