• Inloggen

Vereniging NVBI

De NVBI is een vereniging die is ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 40447449. De Vereniging kent een Bestuur en verschillende commissies.Vaste commissies zijn de Commissie van Toelating en de Tuchtcommissie. De externe Toetsingscommissie heeft een rol bij het afnemen van de vakbekwaamheidstoets.

Het bestuur

Het bestuur van de NVBI wordt gevormd door de volgende personen:

Statuten

Klik hier voor de statuten van de NVBI.

Inloggen