• Inloggen

Lid worden

NVBI-leden zijn ervaren professionals die hoogwaardige diensten (IT, juridisch en organisatorisch) op niveau verrichten. Waar nodig ondersteunen NVBI-leden elkaar. Dat is mogelijk door de coöperatieve instelling van de leden, die beschikken over een groot scala van verschillende expertises. Lid zijn van de NVBI ontsluit deze diepgaande kennis en ervaring.

Aspirant-lid worden

NVBI biedt de mogelijkheid om (aspirant) lid te worden om in deze kennis te delen en toegevoegde waarde van het NVBI lidmaatschap te ervaren. Zowel voor het aspirant lid als voor de opdrachtgevers. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.
Direct (aspirant) lid worden? Dat kan ook. Vul dit aanvraagformulier in en stuur het gescand naar info@nvbi.nl.
Bij uw aanmelding als aspirant lid dient u tevens de Vragenlijst Integriteit in te vullen. Wanneer u in loondienst werkzaam bent dan hebben wij ook een door uw werkgever ondertekende Verklaring Onafhankelijk Adviseren nodig. Zie ook het overzicht Rechten en Plichten.

Bijzonderheden Aspirant - en Beëdigd Lidmaatschap

 • Beëdigde leden werken zowel als zelfstandig professional of in loondienst.
 • Aan de beëdiging kan een periode van aspirant-lidmaatschap voorafgaan.
 • Beëdigde leden treden toe na het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen.
 • Vakbekwaamheidseisen kunnen op verschillende manieren worden getoetst.
 • De NVBI biedt voldoende mogelijkheden voor permanente edcuatie om de vakbekwaamheid op peil te houden.
 • De NVBI kent een gedragscode waarin onafhankelijkheid, deskundigheid, loyaliteit, confidentialiteit, toetsbaarheid en integriteit zijn geregeld.
 • De NVBI kent tuchtrechtspraak.
 • Beëdigde leden en Aspirant leden worden vermeld op de website van de NVBI.
 • Beëdigde leden en Aspirant leden krijgen een mailadres @nvbi.nl.
 • Beëdigde leden en Aspirant leden kunnen in hun CV, voorstellen aan potientiële opdrachtgevers en andere communicatie uitingen "Aspirant-Lid NVBI" of "Beëdigd Lid NVBI" vermelden en daarbij gebruik maken van het logo van de NVBI, waarbij duidelijk is dat het lidmaatschap de persoon betreft.
 • Beëdigde leden en Aspirant leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.

Meer informatie

Om definitief te worden toegelaten als lid van de NVBI dient u, meestal aansluitend aan een periode van aspirant-lidmaatschap, een vakbekwaamheidstoets (VBT) af te leggen. Mocht u meer informatie willen hebben neem dan contact op met de Secretaris van de NVBI door te mailen naar info@nvbi.nl.

Geassocieerd lidmaatschap

De NVBI kent ook Geassocieerde Leden. Aanmelden als Geassocieerd Lid kan door het sturen van een verzoek daartoe aan het bestuur (info@nvbi.nl). Uw verzoek bevat een actueel CV en een motivatie om Geassocieerd Lid te worden. Kijk voor de overige voorwaarden en de kosten in het overzicht Rechten en Plichten.

Bijzonderheden Geassocieerd Lidmaatschap

 • Geassocieerd leden zijn personen die hun kennis op het gebied van ICT, Bedrijfskunde en Recht willen verbreden of verdiepen.
 • Geassocieerd leden hebben toegang tot alle studiebijeenkomsten en kunnen met korting deelnemer aan door NVBI georganiseerde cursussen.
 • Het NVBI tuchtrecht is niet van toepassing op Geassocieerd leden.
 • Geassocieerd leden worden vermeld op de website van de NVBI.
 • Geassocieerd leden kunnen hun NVBI -lidmaatschap vermelden in hun CV, voorstellen aan potientiële opdrachtgevers en andere communicatie uitingen "Geassocieerd-Lid NVBI"  vermelden, waarbij duidelijk is dat het lidmaatschap de persoon betreft. Gebruik van het logo van de NVBI is NIET toegestaan.
 • Geassocieerd leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.

 

Inloggen