• Inloggen

Lid worden

NVBI-leden zijn ervaren professionals die diensten verrichten op  ICT-, juridisch- en organisatorisch gebied. Waar nodig ondersteunen NVBI-leden elkaar. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. 

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

Aanmelden
Lid worden kan door een brief of e-mail te schrijven aan het bestuur van de NVBI met daarin uw motivatie om lid te willen worden. Die brief bevat tevens uw bedrijfsgegevens, uw CV, informatie over de opleiding(en) die u hebt gevolgd en uw werkervaring. 

Voorts dient u de ingevulde Vragenlijst Integriteit te worden overlegd. Wanneer u in loondienst werkzaam bent dan hebben wij ook een door uw werkgever ondertekende Verklaring Onafhankelijk Adviseren nodig. Zie ook het overzicht Rechten en Plichten. Met uw aanmelding bevestigt u tevens dat u zich zult houden aan de Gedragscode van de NVBI en u er mee bekend bent dat op uw handelen Tuchtrecht van toepassing is.

Alle bescheiden stuurt u aan het bestuur van de NVBI. Dat mag per mail via info@nvbi.nl. Na ontvangst van uw aanmelding wordt via de Dienst Justis een aanvraag gedaan voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wanneer uw aanmelding volledig is, wordt deze getoetst door de Commissie Toelating en Toetsing die het bestuur adviseert over het lidmaatschap.

Opleiding en werkervaring
De belangrijkste objectieve criteria voor de goedkeuring van uw aanmelding zijn opleidingen en werkervaring. De NVBI toetst deze aan de hand van de door de NVBI aangelegde normering. Aan opleiding en werkervaring worden punten toegekend. Bij een totaal van 5 punten voldoet u aan de norm voor toelating.
Zie dit overzicht voor een indicatie.

Beëdiging
De NVBI verzorgt voor nieuw toegetreden leden de beëdiging. Ten overstaan van een notaris verklaart het nieuwe lid dat hij/zij onafhankelijk zal adviseren en zich zal houden aan de gedragscode. Van de beëdiging wordt een notariële akte opgemaakt.

Bijzonderheden Lidmaatschap

 • Leden werken zowel als zelfstandig professional of in loondienst.
 • De NVBI biedt voldoende mogelijkheden voor permanente edcuatie om de vakbekwaamheid op peil te houden. De verplichting per jaar is 16 uur.
 • De NVBI kent een gedragscode waarin onafhankelijkheid, deskundigheid, loyaliteit, confidentialiteit, toetsbaarheid en integriteit zijn geregeld.
 • De NVBI kent tuchtrechtspraak.
 • Leden worden vermeld op de website van de NVBI.
 • Beëdigde leden krijgen een mailadres @nvbi.nl dat wordt doorgezonden naar een eigen adres.
 • Leden kunnen in hun CV, voorstellen aan potientiële opdrachtgevers en andere communicatie uitingen "Lid NVBI" of "Beëdigd Lid NVBI" vermelden en daarbij gebruik maken van het logo van de NVBI, waarbij duidelijk is dat het lidmaatschap de persoon betreft.
 • Leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen neem dan contact op met de Secretaris van de NVBI door een mail aan info@nvbi.nl.

Geassocieerd lidmaatschap

De NVBI kent ook Geassocieerde Leden. Aanmelden als Geassocieerd Lid kan door het sturen van een verzoek daartoe aan het bestuur (info@nvbi.nl). Uw verzoek bevat een actueel CV en een motivatie om Geassocieerd Lid te worden. Kijk voor de overige voorwaarden en de kosten in het overzicht Rechten en Plichten.

Bijzonderheden Geassocieerd Lidmaatschap

 • Geassocieerd leden zijn personen die hun kennis op het gebied van ICT, Bedrijfskunde en Recht willen verbreden of verdiepen.
 • Geassocieerd leden hebben toegang tot alle studiebijeenkomsten en kunnen met korting deelnemer aan door NVBI georganiseerde cursussen.
 • Het NVBI tuchtrecht is niet van toepassing op Geassocieerd leden.
 • Geassocieerd leden worden vermeld op de website van de NVBI.
 • Geassocieerd leden kunnen hun NVBI -lidmaatschap vermelden in hun CV, voorstellen aan potientiële opdrachtgevers en andere communicatie uitingen "Geassocieerd-Lid NVBI"  vermelden, waarbij duidelijk is dat het lidmaatschap de persoon betreft. Gebruik van het logo van de NVBI is NIET toegestaan.
 • Geassocieerd leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.
Inloggen