• Inloggen

NVBI Publiceert Protocol Taxeren van Software en Model Taxatierapport

Gepubliceerd op maandag 13 november 2017

De Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informatica-deskundigen NVBI heeft een nieuw protocol ontwikkeld om de waarde van software te bepalen. Het protocol werd gelanceerd op het Symposium ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij’, dat op 7 november 2017 plaatsvond in Utrecht. Het symposium, georganiseerd door NVBI en IT-notarissen, werd bijgewoond door experts uit drie verschillende hoeken: IT, accountancy en notariaat.

Waarderen van software
De deskundigen die aangesloten zijn bij NVBI worden regelmatig gevraagd om te helpen bij de waardebepaling van software. Deze vraag komt bijvoorbeeld van investeerders, notarissen, banken of accountants die betrokken zijn bij overdracht of investeringen in software. Het bepalen van de waarde van software is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Niet alleen zijn er meerdere methodes om waarde te bepalen, maar er zijn ook nog eens meerdere waardebegrippen. Het door het NVBI ontwikkelde protocol zorgt voor waarderingsrapporten die aan een heel aantal kwaliteitseisen voldoen. Het helpt bestaande experts om duidelijkere waarderingsverklaringen te maken en helpt het de kwaliteit van waarderingen te verbeteren.

De tweede spreker was register-account en professor Gert-Jan Jordaan. Vanuit de accountancy-praktijk herkende hij het probleem van het waarderen van software. Software is voor veel bedrijven het belangrijkste bezit. De waarde van dit bezit is echter niet of nauwelijks terug te vinden in de jaarverslagen van bedrijven. De reden is dat software immaterieel is. Onder de huidige regels is het moeilijk om immateriële vast activa op de balans te zetten en van de juiste waarde te voorzien. In zijn verhaal heeft Gert-Jan Jordaan de verschillende waardebegrippen die ook in het NVBI-protocol staan toegelicht en uitgelegd dat de regels meestal uitgaan van een lage waardering.

Onzekerheid over eigendom
De derde spreker van het symposium, professor Jaap Dijkstra, ging uit op de juridische uitdagingen rond het auteursrecht van software. Bedrijven die veel waarde hechten aan software
zullen goed moeten nagaan of ze wel echt eigenaar zijn van de software. De huidige auteurswet kent een aantal risico’s voor bedrijven. Als zij geen goede afspraken maken met hun werknemers en leveranciers, lopen zij het risico om geen eigenaar te zijn van hun software. Het inschakelen van een IT-notaris voor het vastleggen van aktes kan hier deels bij helpen.

IT en risico’s
De eerste spreker van het symposium, Prof. Wortmann, gaf een overzicht van belangrijke trends in IT. Een belangrijke thema is toegenomen afhankelijkheid: IT-systemen worden steeds meer aan elkaar geknoopt. Als het werkt leidt dit tot meer gemak, bijvoorbeeld als je auto en je agenda direct met elkaar praten. Technische problemen zullen echter steeds meer gevolgen hebben: de kans is groot dat je in de toekomst je auto niet meer in kunt als je telefoon uitgevallen is. Het advies van professor Wortmann is om meer te doen aan risico-management: “Bespreek de risico’s”. Om dit te kunnen doen, hebben bedrijven inzicht nodig in de software-assets die hun bedrijf gebruikt.

Protocol en Model taxatierapport
De NVBI is bewaarder en bewaker van dit Protocol en het bijbehorende Model Taxatierapport. De NVBI ziet dit als een levend document. In het geval u op basis van uw ervaringen wijzigingen wilt voorstellen dan wordt u uitgenodigd die met de NVBI te delen.

Inloggen