Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert geregeld bijeenkomst voor haar leden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Verder krijgen belangstellenden informatie over het (aspirant) lidmaatschap. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Ze beginnen doorgaans in de namiddag. Na de ingeplande lezingen is er gelegenheid om te netwerken.

No code en low code platforms vanuit technisch en bedrijfskundig perspectief 24 sep 2019

Studiebijeenkomst, No code en low code platforms vanuit technisch en bedrijfskundig perspectief

Veel organisaties zijn overgestapt of overwegen over te stappen van traditionele software-ontwikkeling naar ontwikkeling op een no- of low code platform. Bekende platformen zijn bijvoorbeeld  Outsystems, Mendix en Betty Blocks. Met deze platformen kunnen organisaties hun businessprocessen visueel modelleren, waarbij er minder tot geen programmeerkennis nodig is. Zowel technisch als bedrijfskundig is dit een interessante ontwikkeling: Technisch zijn de platformen innovatief omdat veel infrastructuurzaken en aspecten als schaalbaarheid direct zijn geregeld. Bedrijfskundig ontstaat er een afhankelijkheid van een nieuw platform van één leverancier, en de noodzaak om nieuwe rollen te creëren. In deze studiebijeenkomst wordt deze ontwikkeling verder uitgelegd. Sieuwert van Otterloo (deskundige en bestuurslid NVBI) zal een korte inleiding geven waarin uitgelegd wordt waarom no- en low code platformen een interessante ontwikkeling zijn ook vanuit bedrijfskundig en juridisch perspectief. Ralph Duin en Jeroen Versteijne van Betty Blocks zullen uitleggen wat ‘no- en low code’ is, hoe no- en low ontwikkelen verschilt van klassieke applicatieontwikkeling, en welke veranderingen dit geeft voor organisaties.

Datum, Tijd en lokatie
24 september 2019, 19;)0 - 21:30 uur
Hotel Mitland Utrecht

Studiebijeenkomst, Risico’s en kwaliteitsborging voor software, Frank Niessink 29 okt 2019

Risico’s en kwaliteitsborging voor software, Frank Niessienk
 
Het ontwikkelen en onderhouden van software is een lastig proces, dat zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven regelmatig misgaat. Een aantal partijen heeft daarom het initiatief genomen voor een nieuwe ’standaard’: Een Nederlandse Praktijk-Richtlijn voor kwaliteitsborging voor maatwerksoftware-ontwikkeling en -onderhoud (NPR 5326). 

Studiebijeenkomst, Hypocognitie, Frank Erkens 26 nov 2019

Studiebijeenkomst, Hypocognitie, Frank Erkens
De bananenschil van de eigen onwetendheid

Sinds de zomer van 2018 vindt er weer een interessant debat plaats over de rol van de accountant bij fraude. Veelvuldig wordt door accountants en andere professionals gesteld dat het voor hen moeilijk zo niet onmogelijk is om financiële en andere onregelmatigheden te onderkennen. Daarnaast zijn er ook professionals die menen dat hun kennis verder reikt dan zij tijdens hun opleiding(en) tot zich hebben genomen en er niet voor terug deinzen om op aanpalende deelterreinen ook als professional op te treden. Deze discussie gaat over het mogelijke (on)vermogen van accountants en andere professionals om complexe (fraude)zaken te onderkennen, te begrijpen en adequaat te reageren, anders gezegd is er sprake van hypocognition of speelt er iets anders? Hypocognition heeft betrekking op het onvermogen van professionals om hun eigen blinde vlekken te onderkennen.

Studiebijeenkomst, Continuïteit in de Cloud 17 dec 2019

Studiebijeenkomst, Continuïteit in de Cloud

Hoewel de cloud veel voordelen met zich meebrengt, ontstaat er bij een migratie naar de cloud ook een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen de afnemer en leverancier. Een belangrijk punt van aandacht is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening. Tegen tijdelijke discontinuïteit (bijvoorbeeld wegens een storing of softwarefout) kan men zich relatief eenvoudig wapenen. Zo kunnen er technische maatregelen genomen (denk aan back-ups en uitwijkfaciliteiten) en is het gebruikelijk dat kwaliteitseisen contractueel worden vastgelegd (bijvoorbeeld in een service level agreement). Om het risico op permanente discontinuïteit in te dammen, zijn vaak aanvullende maatregelen nodig. Wat gebeurt er als de leverancier de overeenkomst opzegt? En wat zijn voor de afnemer de gevolgen van een onverhoopt faillissement van de leverancier?

Tijdens de presentatie zal eerst aan de hand van een praktijkcasus geïnventariseerd worden welke continuïteitsbedreigingen er zijn voor de afnemer van een clouddienst. We brengen in kaart wat er concreet gebeurt als de leverancier zijn overeenkomst niet meer kan nakomen. Vervolgens wordt ingezoomd op zowel de technische als juridische maatregelen die hiertegen bescherming kunnen bieden. Afhankelijk van de inrichting en aard (wel of niet bedrijfskritisch) van de dienst kan soms met een aantal eenvoudige praktische maatregelen worden volstaan. In andere gevallen zal een uitgebreide continuïteitsregeling wenselijk zijn. Hierbij moeten goed de kosten en baten in de gaten worden gehouden. We staan onder meer stil bij het al langer bekende ‘escrow’. Traditionele escrowregelingen (waarbij enkel een broncodedepot wordt gedaan) zetten in een cloudcontext meestal geen zoden aan de dijk. Wel zijn er inmiddels speciale SaaS-escrowconstructies beschikbaar. We bespreken de voor- en nadelen van deze constructies en laten zien welke alternatieven er zijn.

Over de sprekers:
mr. Maarten van Beek (juridisch adviseur cloud)
Maarten van Beek is juridisch adviseur bij ICTRecht en is werkzaam binnen het cloudteam. Hij adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloud computing.

mr. Bram de Vos (juridisch adviseur cloud)
Bram de Vos werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en is gespecialiseerd in juridische vragen rondom cloud computing. Bram houdt zich bezig met het opstellen en uitonderhandelen van IT-contracten en adviseert onder andere in complexe IT-migratietrajecten. Hij heeft onder andere ervaring met contractenrecht, privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Aankomende evenementen