• Inloggen

Verslag studiebijeenkomsten 2021

Gepubliceerd op zondag 2 januari 2022

De NVBI organiseert in principe elke maand een studiebijeenkomst. De onderwerpen beslaan onderwerpen op het gebied van ICT, recht of bedrijfseconomie. In 2021 is het programma ondanks alle lockdowns voortgezet: in de eerste helft hebben drie onafhankelijke studiebijeenkomsten plaatsgevonden over verschillende onderwerpen: Darkweb, sensoren en aansprakelijkheid en dark web. In de tweede helft zijn er drie langere bijeenkomsten geweest over informatiebeveiliging en de norm ISO 27001. De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk voor belangstellenden. Ook in 2022 zullen er weer interessante studiebijeenkomsten plaatsvinden.

 

Studiebijeenkomst 20 april 2021

Mark van Staalduinen

Het Dark Web, voornamelijk mogelijk gemaakt door het Tor-project, staat bekend als het anonieme deel van internet voor drugshandel en andere illegale activiteiten. Tijdens deze sessie is er inzicht gegeven in de omvang en aard van het Dark Web:

  • Hoe werkt het?
  • Kunnen we de resultaten van cyberincidenten en datalekken echt zien?
  • Hoe zijn financiële stromen georganiseerd?
  • Wat is de rol van Nederland?
  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de aanpak crimineel gebruik van het Dark Web?

 

25 Mei 2021: Sensoren en aansprakelijkheid

Arno van Veen, Peter van Schelven

Sensoren zijn een steeds meer voorkomend fenomeen en worden in zo goed als alle apparaten in onze omgeving gebruikt. Hoewel op het gebied van sensoren grote technologische vooruitgang wordt geboekt, lijkt de wet- en regelgeving, als zo vaak bij technische ontwikkelingen, m.b.t. sensoren achter de feiten aan te lopen. Dit hoewel wij als maatschappij in steeds grotere mate afhankelijk zijn van beslissingen die op basis van sensoren genomen worden. De ontwerpers van systemen lijken een grenzeloos vertrouwen in het correct functioneren van sensoren te hebben. Maar hoeveel van dat vertrouwen is nu eigenlijk gerechtvaardigd? Wie controleert de sensoren op hun geschiktheid en correct functioneren? En nog belangrijker, aan welke eisen moeten sensoren voldoen voordat deze in gebruik genomen mogen worden? Als sensoren in gebruik worden genomen, wie is er dan aansprakelijk? De 'natuurkundige' die de sensor in elkaar zet of de partij die een sensor als onderdeel van een product verkoopt? We onderscheiden hierbij dus twee domeinen die wij als NBVI-ers wel vaker tegen komen, te weten de technische invalshoek en de juridische invalshoek. Van deze vragen zijn de technische aspecten verzorgd worden door Arno van Veen en de juridische aspecten door Mr. Peter van Schelven.

 

15 juni 2021 : Uitlegbare AI in de financiële sector

Ouren Kuipers, Martin van den Berg

Toepassingen gebaseerd op artificiële intelligentie (AI) worden steeds vaker ingezet voor het maken van keuzes en besluiten. Deze toepassingen worden echter ook steeds complexer. Het is in sommige gevallen niet of moeilijk na te gaan hoe een algoritme tot een besluit is gekomen. Dit geldt ook in de financiële sector, terwijl juist in deze sector vertrouwen een grote rol speelt. Daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld klanten en toezichthouders in de financiële sector een passende uitleg krijgen hoe een op AI gebaseerd besluit tot stand gekomen is. In deze lezing hebben AI-onderzoekers Martin en Ouren voorbeelden gegeven van use cases in de financiële sector waar uitleg van belang is.

 

12 oktober, 9 november, 23 november: Cursus ISO 27001

Remco Lubbers, Arold Sonke

In deze cursus is de norm ISO 27001 over informatiebeveiliging uitgelegd en behandeld aan de hand van een casus. Tussendoor zijn teams van deelnemers aan de slag gegaan met een huiswerkopdracht om een ISO 27001 implementatieplan te ontwikkelen.

Inloggen