Laatste nieuws

Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI

De positie van de ICT in menige organisatie kun je vergelijken met een bloedvatenstelsel. Het is cruciaal en komt overal. Een gedegen oplossing van ICT-vraagstukken vergt daarom technische kennis maar ook kennis van bedrijfskundige en juridische zaken. De onderlinge verwevenheid van deze aspecten stelt organisaties voor uitdagingen.

Over de NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht.. De deskundigheid van NVBI-leden is gewaarborgd door certificering, verkregen op basis van aantoonbare kennis en ervaring.

Lees meer

Opdrachtgevers

Goede voorbereiding is het halve werk. Zeker wanneer uw organisatie vraagt om een complex ICT-project. Maar zelfs dan blijft de realiteit weerbarstig. Een onafhankelijk en beëdigd informaticaspecialist kan u passende ondersteuning bieden in alle fasen van het traject.

Lees meer

Lid worden

Het lidmaatschap brengt deze ‘breed gespecialiseerde’ leden bijeen en biedt hen voordelen. Zoals kwaliteitsborging, beëdiging, kennisuitwisseling en netwerkvorming. Lees hier wat de voordelen zijn dan lid kan worden, het waarom en het hoe.

Lees meer