• Inloggen

Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI

De positie van de ICT in menige organisatie kun je vergelijken met een bloedvatenstelsel. Het is cruciaal en komt overal. Een gedegen oplossing van ICT-vraagstukken vergt daarom technische kennis maar ook kennis van bedrijfskundige en juridische zaken. De onderlinge verwevenheid van deze aspecten stelt organisaties voor uitdagingen.

Laatste nieuws

Verslag studiebijeenkomsten 2022

Gepubliceerd op dinsdag 14 februari 2023 | 81

De NVBI organiseert elk jaar studiebijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van IT, organisatie en recht. De bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor de leden: ook andere mensen zijn na aanmelding welkom. Hieronder staat een korte samenvatting van de bijeenkomsten die in 2022 hebben plaatsgevonden. In 2023 zullen nieuwe studiebijeenkomsten worden gepland. Alle studiebijeenkomsten waren op dinsdagavond, van 19.00 tot ongeveer 21.00 in Utrecht. 
 

Verslag studiebijeenkomsten 2021

Gepubliceerd op zondag 2 januari 2022 | 859

De NVBI organiseert in principe elke maand een studiebijeenkomst. De onderwerpen beslaan onderwerpen op het gebied van ICT, recht of bedrijfseconomie. In 2021 is het programma ondanks alle lockdowns voortgezet: in de eerste helft hebben drie onafhankelijke studiebijeenkomsten plaatsgevonden over verschillende onderwerpen: Darkweb, sensoren en aansprakelijkheid en dark web. In de tweede helft zijn er drie langere bijeenkomsten geweest over informatiebeveiliging en de norm ISO 27001. De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk voor belangstellenden. Ook in 2022 zullen er weer interessante studiebijeenkomsten plaatsvinden.

Thema's

Over de NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht.. De deskundigheid van NVBI-leden is gewaarborgd door certificering, verkregen op basis van aantoonbare kennis en ervaring.

Lees meer

Opdrachtgevers

Goede voorbereiding is het halve werk. Zeker wanneer uw organisatie vraagt om een complex ICT-project. Maar zelfs dan blijft de realiteit weerbarstig. Een onafhankelijk en beëdigd informaticaspecialist kan u passende ondersteuning bieden in alle fasen van het traject.

Lees meer

Lid worden

Het lidmaatschap brengt deze ‘breed gespecialiseerde’ leden bijeen en biedt hen voordelen. Zoals kwaliteitsborging, beëdiging, kennisuitwisseling en netwerkvorming. Lees hier wat de voordelen zijn dan lid kan worden, het waarom en het hoe.

Lees meer

Inloggen