• Inloggen

Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI

De positie van de ICT in menige organisatie kun je vergelijken met een bloedvatenstelsel. Het is cruciaal en komt overal. Een gedegen oplossing van ICT-vraagstukken vergt daarom technische kennis maar ook kennis van bedrijfskundige en juridische zaken. De onderlinge verwevenheid van deze aspecten stelt organisaties voor uitdagingen.

Laatste nieuws

Studiebijeenkomsten 2024

Gepubliceerd op zaterdag 25 november 2023 | 33

In 2024 zullen nieuwe studiebijeenkomsten worden gepland. Alle studiebijeenkomsten zijn op dinsdagavond, van 19.00 tot ongeveer 21.00 in Utrecht. De onderwerpen worden zo gekozen dat er sprake is van een afwisseling tussen technische, organisatorische en meer juridische onderwerpen. De eerstgeplande bijeenkomsten zijn: 

De studiebijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen, na aanmelding. Mocht u belangstelling hebben voor een onderwerp of meer willen weten over de NVBI, meld u dan gerust aan voor een studiebijeenkomst. 

Verslag studiebijeenkomsten 2023

Gepubliceerd op zaterdag 25 november 2023 | 41

Ook in 2023 heeft de NVBI een reeks studiebijeenkomsten georganiseerd, waarin de leden veel geleerd hebben over recente ontwikkelingen op het gebied van IT, organisatie en recht. Het idee achter de studie-bijeenkomsten is om te zorgen voor continu bijscholing, zodat leden van de NVBI aantoonbaar beschikken over actuele kennis. Elke bijeenkomst wordt er daarom een andere expert uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten.
 

Thema's

Over de NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht.. De deskundigheid van NVBI-leden is gewaarborgd door certificering, verkregen op basis van aantoonbare kennis en ervaring.

Lees meer

Opdrachtgevers

Goede voorbereiding is het halve werk. Zeker wanneer uw organisatie vraagt om een complex ICT-project. Maar zelfs dan blijft de realiteit weerbarstig. Een onafhankelijk en beëdigd informaticaspecialist kan u passende ondersteuning bieden in alle fasen van het traject.

Lees meer

Lid worden

Het lidmaatschap brengt deze ‘breed gespecialiseerde’ leden bijeen en biedt hen voordelen. Zoals kwaliteitsborging, beëdiging, kennisuitwisseling en netwerkvorming. Lees hier wat de voordelen zijn dan lid kan worden, het waarom en het hoe.

Lees meer

Inloggen