• Inloggen

Rechten en Plichten

Rechten en Plichten van NVBI leden

Versie 20 maart 2024

  Lid Geassocieerd Lid
Voorwaarden lidmaatschap

Kwalificatie vakbekwaamheid
Positief advies CTT
Vragenlijst integriteit
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Akkoordverklaring Statuten, Huishoudelijk Reglementen en Gedragscode
VOG

Verzoek aan bestuur met motivatie en CV,
Afgeronde HBO of WO-studie op het gebied van IT, bedrijfskunde of recht,
Actief  werkzaam in het vakgebied IT, bedrijskunde of recht.

Beëdigd door de notaris Ja Nee
Gebruik achtervoegsel BI Vrijblijvend n.v.t.
Contributie € 600,00 per jaar € 250,00 per jaar
Duur Tot opzegging Tot opzegging
NVBI-uitingen op briefpapier, website e.d. Toegestaan als individu; niet als bedrijf Toegestaan "Geassocieerd Lid NVBI" als individu;
niet als bedrijf
Koppeling naar eigen website vanuit NVBIsite Mogelijk, niet verplicht. Mogelijk, niet verplicht.
Beroepsaansprakelijkheids Verzekering Hebben van BAV verplicht n.v.t. vanuit NVBI verplichting.
NVBI Algemene Voorwaarden Gebruik toegestaan Gebruik toegestaan
Permanente Educatie Verplichting 16 uur per jaar n.v.t.
Studieavonden Levert PE-punten op Certificaat op verzoek
Netwerkbijeenkomsten Levert PE-punten op Certificaat op verzoek
Deelname ALV Stemrecht Wel toegang, geen stemrecht
Studiefaciliteiten Ook voor leden; leveren PE-punten op Tegen gereduceerd tarief. Certificaat op verzoek
Inspraak in onderwerpen studiebijeenkomsten en cursussen Ja Ja
Inloggen