• Inloggen

Rechten en Plichten

Rechten en Plichten van NVBI leden

Versie 5 maart 2023

  Lid Geassocieerd Lid
Voorwaarde lidmaatschap

Kwalificatie vakbekwaamheid
Positief advies CTT
Vragenlijst integriteit
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Akkoordverklaring Statuten, Huishoudelijk Reglementen en Gedragscode
VOG

Verzoek aan bestuur met motivatie en CV,
Afgeronde HBO of WO-studie op het gebied van IT, bedrijfskunde of recht,
Actief  werkzaam in het vakgebied IT, bedrijskunde of recht.

Vermelding in Register BI Ja n.v.t.
Gebruik achtervoegsel BI Vrijblijvend n.v.t.
Kosten

Contributie € 200,00 per jaar
Scholingskosten € 400,00 per jaar
Totaal € 600,00 per jaar. excl. btw

Eenmalige kosten toetreding: In 2022: 0,00

Contributie € 250,00 p.j. excl. btw
Duur Tot opzegging Tot opzegging
NVBI-uitingen op briefpapier, website e.d. Toegestaan als individu; niet als bedrijf Toegestaan "Geassocieerd Lid NVBI" als individu;
niet als bedrijf
Koppeling naar eigen website vanuit NVBIsite Mogelijk, niet verplicht! Mogelijk, niet verplicht!
Beroepsaansprakelijkheids Verzekering Hebben van BAV verplicht; BAV-NVBI vrijwillig n.v.t. vanuit NVBI verplichting.
Algemene Voorwaarden (AV) Niet verplicht Gebruik toegestaan
Permanente Educatie Verplichting 16 uur per jaar n.v.t.
Studieavonden Levert PE-punten op Certificaat op verzoek
Netwerkbijeenkomsten Levert PE-punten op Certificaat op verzoek
Deelname ALV Stemrecht Wel toegang, geen stemrecht
Studiefaciliteiten Ook voor leden; leveren PE-punten op Tegen gereduceerd tarief. Certificaat op verzoek
Inspraak in onderwerpen studiebijeenkomsten en cursussen Ja Ja
Forward e-mail op @nvbi.nl Ja Nee
Inloggen