• Inloggen

Diensten van NVBI-leden

Wat doen NVBI leden?

NVBI-leden zijnonafhankelijke, beëdigde deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Wat kunnen zij voor u betekenen? En wat doet de NVBI voor haar leden?

Onafhankelijk en veelzijdig inzetbaar

Elk NVBI-lid heeft zijn eigen specialisaties. Deze zijn voor elk lid vermeld op de ledenlijst. Maar gemeenschappelijk hebben zij hun unieke combinatie van de kennisgebieden ICT, bedrijfskunde en recht – ieder lid met zijn eigen zwaartepunten in die combinatie.

Deze gecombineerde kennis stelt NVBI-leden in staat complexe en cruciale ICT-projecten voor te bereiden, te begeleiden en tot een goed einde te helpen brengen. NVBI-leden bezitten een gedegen ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten.

De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gewaarborgd door een gedragscode en tuchtrecht. Elk lid voltooide een strenge vakbekwaamheidtoets en is vervolgens beëdigd door een Notaris ten overstaan van de Vereniging. Zo garandeert de NVBI de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van zijn leden. Verstrengeling van belangen met leveranciers of andere partijen is uitgesloten.
Daarmee zijn NVBI-leden de aangewezen partij voor project begeleiding, aanbestedingen, project-audits en in het voorkomen of het beslechten van conflicten.

Diensten voor opdrachtgevers

Gedurende de jarenlange en vaak intensieve samenwerking met leveranciers en ontwikkelaars worden er geregeld ingrijpende beslissingen genomen. Ook al is uw ICT-project tot in detail gepland, de realiteit blijft weerbarstig.

Daarom is het belang van goede onderlinge afspraken groot. Niet alleen om meerkosten, oponthoud of irritaties te voorkomen. Maar ook om bijvoorbeeld de effectiviteit van uw processen, het werkplezier van uw medewerkers, de kwaliteit van uw producten of diensten en – uiteindelijk – de klanttevredenheid te waarborgen.

NVBI-leden leveren diensten voorafgaand (voorbereiden en plannen), tijdens (begeleiden en tot goed einde brengen) en zo nodig na afloop (evalueren, conflicten beslechten) van uw ICT-projecten. Dat is het dagelijks werk van onze leden.

Bij onze leden kunt u, meer in detail, terecht voor de volgende diensten:

  • aanbestedingen: ondersteuning van zowel aanbesteders als inschrijvers op aanbestedingen;
  • selectie van leverancier en passend ICT-pakket;
  • opstellen, beoordelen en beheren van contracten;
  • waardebepaling van hardware en software
  • projectbegeleiding en coaching;
  • audits:technische infrastructuur, operationeel informatiesysteem, procesinrichting (bijvoorbeeld ITIL-audits), auditrapportage voor derden; etc.;
  • escrow ofwel deponeren van broncodes: overeenkomsten, toetsing en bewaring;
  • geschillen voorkomen (Project Geschillen Commissies) en beslechten (mediation, bindend advies, arbitrage en deskundigenberichten).

Via de NVBI ledenlijst kunt u de specialisaties van de leden bekijken.

Inloggen