Studiebijeenkomsten 2024

Verslag studiebijeenkomsten 2024

In 2024 organiseert de NVBI studiebijeenkomsten over recente ontwikkelingen op het gebied van IT, organisatie en recht. Studiebijeenkomsten dienen voor continue bijscholing, zodat leden van de NVBI aantoonbaar beschikken over actuele kennis. Elke bijeenkomst wordt er daarom een andere expert uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten.

Deze pagina over 2024 bevat informatie over de reeds gehouden bijeenkomsten.
De actuele agenda vindt u hier.

 

Maart 2024: Leveranciersrelaties, Joost van Boeschoten
“De onzin van partnerships” en “Samenwerken o.b.v.vijandschap” Joost helpt ICT-afnemers en -aanbieders hun samenwerking succesvol te maken resp. te houden. Het begint bij de sourcingstrategie en loopt door via inrichting van de samenwerking naar uit het slop halen wanneer het fout begint te gaan tot en met mediation wanneer partijen echt in conflict komen. Bij goede samenwerking komt veel kijken, en Joost heeft zelf niet alle deskundigheid die nodig kan zijn. Daarom werkt hij graag samen met meer traditionele specialismen, zoals Inkoop en Juridica. Joost’s eigen bijdrage betreft de gedrags- en organisatiekant van samenwerking. Op 19 maart zal Joost precies daarover spreken; hoe samenwerking goed of fout kan lopen, welke oorzaken we zien, en wat daaraan te doen kan zijn. En dat niet soft maar gestructureerd en bestuurbaar.

April 2024: The Standish Reports 1994-2024, 30 jaar succes- en faalfactoren van IT-projecten, Hans Mulder
The Standish Reports 1994-2024, 30 jaar succes- en faalfactoren van IT-projecten en de toekomst van projectloos werken: Go with the Flow!, Hans Mulder 
De Standish Group is een onderzoeksorganisatie die bekend staat om haar CHAOS-rapporten, die inzichten bieden in het succes, de uitdagingen en het falen van IT-projecten. Sinds de oprichting in 1985 heeft de Standish Group een breed scala aan onderzoeksrapporten en diensten aangeboden die zich richten op IT-projectprestaties.Sinds 1994 publiceert de Standish Group de CHAOS-rapporten, die regelmatig worden bijgewerkt en uitgegeven. Deze rapporten zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en enquêtes onder IT-professionals en bieden statistische gegevens over het succespercentage van IT-projecten. De belangrijkste bevindingen die vaak worden geciteerd uit deze rapporten zijn de lage slagingspercentages van IT-projecten en de hoge percentages van projecten die over tijd, over budget zijn, of niet alle geplande functies en functies leveren.De door Standish Group geïdentificeerde succes- en faalfactoren zijn zowel een leidraad voor organisaties die hun projectmanagementpraktijken willen verbeteren als een benchmark voor de IT-industrie in het algemeen.
Over de spreker: Hans is professor aan de Antwerp Management School en European research director bij de Standish Group in Boston (USA). Eerder voorzag hij met Standish ontwikkelingen als lean, scrum en Agile, als superieur ten opzichte van bijvoorbeeld de Waterfall methoden. Momenteel ziet de Standish Group samen met anderen (Sinek, 2019), het begin van een Flow tijdperk (van organisatie naar organiseren). Voortdurende (her)constructie van processen samen met gebruikers, door introductie van kleine software-elementen en/of kleine organisatieaanpassingen.De titel van het boek van Simon Sinek uitgegeven in 2019 is "The Infinite Game". In dit boek bouwt Sinek voort op het concept van oneindige spellen, zoals geïntroduceerd door James Carse. Het centrale idee is dat in het bedrijfsleven, tegenovergesteld aan een eindig spel met vaste spelers, regels en een duidelijk eindpunt, het spel oneindig is. Er zijn geen duidelijke regels of winnaars. Organisaties die zich richten op het winnen van een 'spel' dat eigenlijk oneindig is, kunnen gedoemd zijn te mislukken, omdat ze zich niet aanpassen aan een voortdurend veranderende context.Sinek betoogt dat leiders die deze oneindige mindset omarmen, die verder kijken dan de korte termijn en zich richten op langetermijndoelen, hun organisaties kunnen leiden naar grotere niveaus van innovatie, invloed en duurzaam succes.

Juni 2024: IP Valuation - Core Concepts in a nutshell, Steven van Wijk
Tijdens de bijeenkomst zal Steven van Wijk een introductie geven op IP Valuation. Diverse situaties waarin IP Valuation zich manifesteert zullen de revue passeren (zoals disputes, insolventie, accounting, tax/transfer pricing).Tevens worden de belangrijkste valuation methodieken behandeld en de aandachtspunten per asset class (van copyrights tot patents, trade names en customer lists). De nadruk van de bijeenkomst zal liggen op de belangrijkste concepten op het gebied van (IP) Valuation.Over de sprekerSteven van Wijk is sinds 2010 Managing Director van DVCI, een valuation boutique gespecialiseerd in IP Valuation. Hij is Register Valuator bij en tevens directeur van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV). In het verleden was hij onder meer werkzaam voor PwC Valuation & Strategy en als Global Valuation Partner voor Transfer Pricing Associates. Steven is lid van het NiRV, de European Association of Certified Valuation Analysts (EACVA), de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), de Licensing Executives Society (LES) en natuurlijk de NVBI.

 

Studiebijeenkomsten 2024

Studiebijeenkomsten 2023

Studiebijeenkomsten 2022

Studiebijeenkomsten 2021

Studiebijeenkomsten 2020

 

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.