Diensten van NVBI leden

 
 

Contact

Eikenlaan 141
2691 EC 's-Gravenzande
T: 085 - 2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op
de Nieuwsbrief van de NVBI.

Wat doen NVBI leden?

NVBI-leden zijn onafhankelijke, beëdigde deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Wat kunnen zij voor u betekenen? 

Onafhankelijk en veelzijdig inzetbaar

Elk NVBI-lid heeft zijn eigen specialisaties. Deze zijn voor elk lid vermeld op de ledenlijst. Maar gemeenschappelijk hebben zij hun unieke combinatie van de kennisgebieden ICT, bedrijfskunde en recht – ieder lid met zijn eigen zwaartepunten in die combinatie.

Deze gecombineerde kennis stelt NVBI-leden in staat complexe en cruciale ICT-projecten voor te bereiden, te begeleiden en tot een goed einde te helpen brengen. NVBI-leden bezitten een gedegen ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten.

De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gewaarborgd door een gedragscode en tuchtrecht. Elk lid heeft adequate kennis en ervaring. Leden van de NVBI worden beëdigd door de notaris. Zo garandeert de NVBI de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van zijn leden. Verstrengeling van belangen met leveranciers of andere partijen is uitgesloten.
Daarmee zijn NVBI-leden de aangewezen partij voor project begeleiding, aanbestedingen, project-audits en in het voorkomen of het beslechten van conflicten.

Diensten voor opdrachtgevers

Gedurende de jarenlange en vaak intensieve samenwerking met leveranciers en ontwikkelaars worden er geregeld ingrijpende beslissingen genomen. Ook al is uw ICT-project tot in detail gepland, de realiteit blijft weerbarstig.

Daarom is het belang van goede onderlinge afspraken groot. Niet alleen om meerkosten, oponthoud of irritaties te voorkomen. Maar ook om bijvoorbeeld de effectiviteit van uw processen, het werkplezier van uw medewerkers, de kwaliteit van uw producten of diensten en – uiteindelijk – de klanttevredenheid te waarborgen.

NVBI-leden leveren diensten voorafgaand (voorbereiden en plannen), tijdens (begeleiden en tot goed einde brengen) en zo nodig na afloop (evalueren, conflicten beslechten) van uw ICT-projecten. Dat is het dagelijks werk van onze leden.

Bij onze leden kunt u, meer in detail, terecht voor de volgende diensten:

  • aanbestedingen: ondersteuning van zowel aanbesteders als inschrijvers op aanbestedingen;
  • selectie van leverancier en passend ICT-pakket;
  • opstellen, beoordelen en beheren van contracten;
  • waardebepaling van hardware en software
  • projectbegeleiding en coaching;
  • audits:technische infrastructuur, operationeel informatiesysteem, procesinrichting (bijvoorbeeld ITIL-audits), auditrapportage voor derden; etc.;
  • escrow ofwel deponeren van broncodes: overeenkomsten, toetsing en bewaring;
  • geschillen voorkomen (Project Geschillen Commissies) en beslechten (mediation, bindend advies, arbitrage en deskundigenberichten).

Via de ledenlijst kunt u de specialisaties van de leden bekijken.

Bron: Pixabay. Geralt

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.