Lid worden

Beëdigd lid

NVBI-leden zijn ervaren professionals die diensten verrichten op  ICT-, juridisch- en organisatorisch gebied. Waar nodig ondersteunen NVBI-leden elkaar. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. 

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

Aanmelden

Lid worden kan door een brief of e-mail te schrijven aan het bestuur van de NVBI met daarin uw motivatie om lid te willen worden. Die brief bevat tevens uw bedrijfsgegevens, uw CV, informatie over de opleiding(en) die u hebt gevolgd en uw werkervaring. 

Voorts dient de door u ingevulde Vragenlijst Integriteit te worden overlegd. Wanneer u in loondienst werkzaam bent dan hebben wij ook een door uw werkgever ondertekende Verklaring Onafhankelijk Adviseren nodig. Zie ook het overzicht Kenmerken lidmaatschap. Met uw aanmelding bevestigt u tevens dat u zich zult houden aan de Gedragscode van de NVBI en u er mee bekend bent dat op uw handelen Tuchtrecht van toepassing is.

Alle bescheiden stuurt u aan het bestuur van de NVBI. Dat mag per mail via ofni.[antispam].@nvbi.nl. Na ontvangst van uw aanmelding wordt via de Dienst Justis een aanvraag gedaan voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Van de VOG stuurt u een kleurenscan van de voor- en achterzijde toe. Het origineel bewaart u.

Wanneer uw aanmelding volledig is, wordt deze getoetst door de Commissie Toelating en Toetsing die het bestuur adviseert over het lidmaatschap.

Opleiding en werkervaring

De belangrijkste objectieve criteria voor de goedkeuring van uw aanmelding zijn opleidingen en werkervaring. De NVBI toetst deze aan de hand van de door de NVBI aangelegde normering. Aan opleiding en werkervaring worden punten toegekend. Bij een totaal van 5 punten voldoet u aan de norm voor toelating. Zie Weging opleiding en werkervaring voor een indicatie.

Beëdiging

De NVBI verzorgt voor nieuw toegetreden leden de beëdiging. Ten overstaan van een notaris verklaart het nieuwe lid dat hij/zij onafhankelijk zal adviseren en zich zal houden aan de gedragscode. Van de beëdiging wordt een notariële akte opgemaakt.

Geassocieerd lid

De NVBI kent ook geassocieerde leden. Geassocieerde leden zijn personen die hun kennis op het gebied van ICT, Bedrijfskunde en Recht willen verbreden of verdiepen.

Aanmelden

Aanmelden als geassocieerd lid kan door het sturen van een verzoek daartoe aan het bestuur (ofni.[antispam].@nvbi.nl). Uw verzoek bevat een actueel CV en een motivatie om Geassocieerd Lid te worden. 

 

 

 

hand

Bijzonderheden lidmaatschap

 • Leden werken zowel als zelfstandig professional of in loondienst.
 • De NVBI biedt voldoende mogelijkheden voor permanente edcuatie om de vakbekwaamheid op peil te houden. De verplichting per jaar is 16 uur.
 • De NVBI kent een gedragscode waarin onafhankelijkheid, deskundigheid, loyaliteit, confidentialiteit, toetsbaarheid en integriteit zijn geregeld.
 • De NVBI kent tuchtrechtspraak.
 • Leden worden vermeld op de website van de NVBI.
 • Leden kunnen in hun CV, voorstellen aan potientiële opdrachtgevers en andere communicatie uitingen "Lid NVBI" of "Beëdigd Lid NVBI" vermelden.
 • Leden kunnen gebruik maken van het logo van de NVBI, waarbij duidelijk is dat het lidmaatschap de persoon betreft.
 • Leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.

Bijzonderheden geassocieerd lidmaatschap

 • Geassocieerd leden hebben toegang tot alle studiebijeenkomsten en kunnen met korting deelnemen aan door NVBI georganiseerde cursussen.
 • Het NVBI tuchtrecht is NIET van toepassing op Geassocieerd leden.
 • Geassocieerd leden worden vermeld op de website van de NVBI.
 • Geassocieerd leden kunnen hun NVBI -lidmaatschap vermelden in hun CV, voorstellen aan potientiële opdrachtgevers en andere communicatie uitingen "Geassocieerd lid NVBI"  vermelden, waarbij duidelijk is dat het lidmaatschap de persoon betreft. 
 • Gebruik van het logo van de NVBI is NIET toegestaan.
 • Geassocieerd leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.

Meer informatie

Kijk voor overige bijzonderheden en de kosten in het overzicht Kenmerken lidmaatschap. Mocht u meer informatie willen neem dan contact op met de Secretaris van de NVBI door een mail aan info@nvbi.nl.

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.