Weging opleiding en ervaring

Bij aanmelding geeft u informatie over de opleiding(en) en cursussen die u hebt gevolgd en uw werkervaring. Hieraan worden door de NVBI punten toegekend. Bij een totaal van minimaal 5 punten kunt u lid worden van de NVBI. 

Bijvoorbeeld een afgeronde HBO of universitaire bachelor- of masteropleiding, op technisch, juridisch of bedrijfskundig vakgebied telt voor 3 punten. Een afgeronde HBO of universitaire opleiding in een exact vak als wis- of natuurkunde telt voor 2 punten. Aanvullende opleidingen of cursussen die u volgde in het kader van uw werkzaamheden tellen mee voor 1 of 2 punten, afhankelijk van inhoud en omvang. Twee of meer jaar werkervaring als juridisch, bedrijfskundig of technisch adviseur telt voor 2 punten.

De te behalen punten moeten zijn verdeeld over het vakgebied IT en minimaal één van de andere twee vakgebieden recht en bedrijfskunde. De punten voor IT mogen zijn gebaseerd op werkervaring. Eventuele vragen over de waardering en weging kunt u sturen aan de secretaris via ofni.[antispam].@nvbi.nl.

Richtlijn:

  • Opleidingen van minder dan een volledige dag tellen niet mee (is alleen introductie)
  • Opleidingen van 1-2 dagen tellen voor 1 punt, als het gaat om een training gericht op professionals met voldoende diepgang/niveau. De kandidaat moet ook minimaal 1 jaar ervoor of erna gewerkt hebben in dit gebied. Het idee is dat het gaat om professionele training die daarna ook toegepast is.
  • Opleidingen van 3 of meer dagen minder dan een jaar voltijd, gericht op professionals met een examen of toetsing tellen mee voor 2 punten. De kandidaat moet ook minimaal 2 jaar ervoor of erna gewerkt hebben in dit gebied. Het idee is dat het gaat om professionele training die daarna ook toegepast is.
  • Studies aan een universiteit of Hogeschool van 1 jaar voltijd of meer tellen mee voor drie punten als zij geheel relevant zijn. Studies die wel exact zijn maar niet IT-gericht tellen voor slechts twee punten mee. 

Toelichting
De waardering van 3 punten voor een voltijds HBO/Master opleiding versus 2 punten voor een meerdaagse cursus lijkt uit balans. Deze waardering is echter arbitrair en alleen gemaakt om te komen tot een waardering op basis waarvan toelating kan worden beoordeeld. In de praktijk betekent dit dat iemand met bijvoorbeeld een Master-opleiding, gecombineerd met enkele relevante aanvullende cursussen en een relevante werkkring kwalificeert.

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.