Privacyverklaring

 
 

Contact

Eikenlaan 141
2691 EC 's-Gravenzande
T: 085 - 2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op
de Nieuwsbrief van de NVBI.

Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI 

Middels deze Privacyverklaring informeren wij u omtrent de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. 
 
Website 
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over de NVBI en haar (geassocieerde) leden te weten komen.  

Digitale nieuwsbrief
 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u zich desgewenst afmelden voor toezending van onze Nieuwsbrieven. Uw mailadres wordt dan direct verwijderd uit ons bestand. 

Leden en geassocieerde leden 
Meldt u zich aan als (geassocieerd) lid van de NVBI dan dient u gegevens aan te leveren zoals die worden gevraagd te verstrekken. Ten behoeve van de beoordeling van uw aanvraag worden uw gegevens verwerkt. Wordt u toegelaten als (geassocieerd) lid dan verwerkt de NVBI die gegevens van u. Voor toelating als beëdigd lid maakt het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag deel uit van de aanvraag. Leden van de NVBI worden beëdigd door de notaris. De NVBI bewaart een afschrift van de Akte van Beëdiging. In die Akte zijn uw huisadres, geboortedatum en -plaats opgenomen.   Voor de beëdiging dient u zich bij de notaris te identificeren middels een identiteitsbewijs. 

Wie hebben toegang tot uw gegevens? 
Tot de gegevens die u bij uw aanvraag verstrekt hebben toegang het Bestuur en de Commissie Toelating en Toetsing. 
Het Bestuur heeft toegang tot uw gegevens voor zover dat het Verenigingsbelang dient, zoals bijvoorbeeld het organiseren van studiebijeenkomsten of andere activiteiten. 
 
Hoe gebruiken wij uw gegevens? 
Nieuwsbrief 
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden. 
Leden en Geassocieerde leden ontvangen informatie over de vereniging op de door hen kenbaar gemaakte contactgegevens. 
  
(Geassocieerd) Lid van de NVBI 
Bent u (geassocieerd) lid van de NVBI dan maken wij uw gegevens openbaar in de Ledenlijst op de website van de NVBI en verstrekken uw persoonsgegevens aan relevante personen of organisaties die informatie opvragen voor de inzet van een Informaticadeskundige. Ook kan de NVBI de ledenlijst in het algemeen, en bij wijze van voorbeeld leden in het bijzonder, onder de aandacht brengen van in het werk van Informaticadeskundigen geïnteresseerde derden. 

Cookies 
De website van de NVBI gebruikt uitsluitend functionele cookies. Functionele cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Wij doen geen analyse van uw surfgedrag. 
 
Hyperlinks 
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van de NVBI, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar invoert dan wel openbaar maakt. 
 
Beveiliging 
De website van de NVBI wordt aangeboden via het “HTTPS-protocol”. Zo bent u er zeker van dat de website die u bezoekt ook de website van de NVBI betreft. 
 
Rechten 
Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit? 
Als betrokkene heeft u rechten die de NVBI respecteert. 

  • Recht op informatie: Bij uw aanvraag tot (geassocieerd) lid is het duidelijk dat u uw gegevens verstrekt om lid te worden van de Vereniging.
  • Recht van inzage: Zodra uw aanvraag is afgerond en u (geassocieerd) lid bent heeft u zelf inzage in uw gegevens via het openbare deel van de website van de NVBI en het deel waarin u na inloggen uw gegevens kunt beheren. Voor inzage in overige gegevens doet u een verzoek aan ycavirp.[antispam].@nvbi.nl
  • Recht op rectificatie: Zodra uw lidmaatschap is gepubliceerd vragen wij u uitdrukkelijk om uw gegevens up-to-date te houden. De meeste gegevens kunt u zelf rectificeren na inlog op de website.
  • Recht op gegevenswissing, Recht op beperking van de verwerking, Recht van bezwaar:
    Recht op gegevenswissing, op beperking van de verwerking en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens betekent in de praktijk dat uw lidmaatschap wordt doorgehaald en u niet langer zichtbaar bent in de ledenlijst. Na afloop van de bewaartermijnen wissen wij uw gegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid: De gegevens die wij van u in dossier hebben kunnen wij u in digitaal formaat ter hand stellen op uw verzoek. Na afloop van de bewaartermijnen wissen wij uw gegevens.
  • Recht niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen: De NVBI doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. De openbare website biedt bezoekers de mogelijkheid om op basis van zoekcriteria deskundigen te selecteren die aan hun criteria voldoen. 


Hoe doet u een verzoek? 
Indien u een verzoek wilt doen om de bovenstaande rechten uit te oefenen of indien u vragen heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. Gebruikt u daartoe het mailadres ycavirp.[antispam].@nvbi.nl. 
De NVBI reageert zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 4 weken. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Wijzigingen 
De NVBI behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke:  
Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI 
Versie: 6 mei 2024 

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.