Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert geregeld bijeenkomst voor haar leden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Verder krijgen belangstellenden informatie over het (aspirant) lidmaatschap. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Ze beginnen doorgaans in de namiddag. Na de ingeplande lezingen is er gelegenheid om te netwerken.

Studiebijeenkomst: Helpende inzichten voor grootschalige ICT-projecten 2 jun 2020

Inhoud van de studiebijeenkomst 

Geen organisatie kan zonder samenwerking, geen organisatie kan zonder ICT. Dat is in alle sectoren zo en ook in het publieke domein. Toch blijven er (ook in alle sectoren) tal van ICT-projecten die mislukken. Het blijkt moeilijk om lessen uit gefaalde en geslaagde grootschalige ICT-projecten toe te passen in nieuwe projecten en helpende inzichten zijn geen gemeengoed. 

Ik heb onderzoek gedaan naar het succes en falen van grootschalige ICT-projecten in de publieke sector en de resultaten vertaald naar een instrument om de slaagkans te vergroten. In grootschalige samenwerkingsverbanden is het van belang om onderscheid te maken naar twee niveaus: het gemeenschappelijke niveau en het organisatieniveau (van een individuele organisatie). Informatisering kan op beide niveaus plaatsvinden maar er gelden andere wetmatigheden. Iets wat op het kleinschalige niveau van een organisatie goed werkt, werkt (zeker) niet per definitie goed op het grootschalige gemeenschappelijke niveau. Daarom zijn er andere inzichten en aanpakken nodig om ook op het gemeenschappelijke niveau de goede dingen te doen en de dingen goed te doen. 

Graag licht ik deze inzichten toe op basis van mijn uitgevoerde (casus-)onderzoek en ervaring met grootschalige ICT-projecten in de publieke sector. Daarbij ga ik graag in gesprek over hoe deze helpende inzichten meer gemeengoed kunnen worden zodat kansrijke ICT-projecten vaker slagen en de professionals op de werkvloer en burgers over betere middelen kunnen beschikken.

Over Tjitske Visser

Dr. Tjitske Visser is na haar studie Informatiekunde aan de Universiteit van Utrecht, begonnen bij PwC als adviseur op het gebied van keteninformatisering. Na 8 jaar advies en onderzoek wilde zij ervaren hoe het is om al deze adviezen en inzichten zélf toe te passen. Dat heeft zij eerst gedaan als programmamanager Wvggz voor het Openbaar Ministerie, en daarna als Informatiemanager bij de CIO-office van het Openbaar Ministerie. In 2016 is zij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp keteninitiatieven. 

Nu werkt zij als Innovatiemanager bij het OM. Dit houdt het volgende in: Concrete problemen van professionals aanpakken. Experimenten opzetten waarbij getest wordt of een oplossing écht werkt. Andere aanpak als het kán, om te leren en om te inspireren. Samen werken aan innovatie, innoveren om samen problemen aan te pakken: multidisciplinair en over organisatiegrenzen heen. Aandacht en ruimte voor ieders eigen inbreng. Toekomstgericht: bestaande problemen met nieuwe mogelijkheden aanpakken.

Tjitske geeft regelmatig (gast-)college en presentatie over keteninformatisering en aanverwante onderwerpen, onder andere bij de Master Informatie aan de Hogeschool van Utrecht, DYA Architectuurcongres, het Platform Keteninformatisering en de wetenschapsmiddag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Datum, Tijd en Locatie
2 juni 2020, 19.00 - 21.00
digitale bijeenkomst via Teams
Na aanmelding ontvangt u een Link voor de bijeenkomst

Aankomende evenementen