Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert geregeld bijeenkomst voor haar leden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Verder krijgen belangstellenden informatie over het (aspirant) lidmaatschap. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Ze beginnen doorgaans in de namiddag. Na de ingeplande lezingen is er gelegenheid om te netwerken.

Studiebijeenkomst, Ted Mos, Privacy bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 23 okt 2018

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een grote en complexe organisatie met door haar taakstelling elke soort én combinatie van privacy aandachtsgebieden in huis. Daarnaast is de Europese Richtlijn 2016/680 een aandachtsgebied voor DJI. Deze richtlijn is op 6 mei jl. van toepassing geworden en wordt momenteel vertaald naar nationaal recht; de Wjsg en de Wpg. DJI werkt structureel aan privacy

Ted vult de kennissessie avond met een praktijkverhaal over implementatiestappen, over een AVG-visie vanuit ‘anders denken’, over de focus op de kansen van de AVG én over de leerpunten in dit zéér intensieve proces en gaat daarbij graag het gesprek aan met de immer alerte NVBI-deelnemers.

De AVG introduceert sowieso voor elke organisatie de combinatie van het moeten herijken van bestaande systemen, het zorgdragen voor ‘privacy-by-design’ bij nieuwbouw én het moeten zorgen voor passende aandacht voor de omgang met persoonsgegevens in de management-control-cyclus. Van elkaar leren, dus kennisdelen, maakt onderdeel uit van de zorgvuldige implementatie­strategie van DJI van het borgen van verantwoord omgaan met persoonsgegevens!

In zijn rol als Sr. Project- en Beleidsadviseur informatieveiligheid, Privacy- en Security­specialist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Informatievoorziening richt Ted zich op de kwaliteitsaspecten privacy en informatie­beveiliging van de informatievoorziening van DJI. Ted is daarbij continu op zoek naar praktische en werkbare oplossingen die bijdragen aan de organisatiedoelen. Het in control komen en blijven van voor de organisatie werkbare en duurzame privacy oplossingen waarbij recht wordt gedaan aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is iets, dat op termijn aantoonbare besparingen kan opleveren. Werken vanuit de kansen die de AVG de organisatie biedt maakt de investeringen die de AVG met zich meebrengt in de tijd gezien een bijdrage aan het efficiënt en effectief invulling kunnen blijven geven aan organisatie­doelen. Een aanpak die bijdraagt aan de impliciete borging ervan binnen de organisatie.

Presentatie hand-out
De presentatie wordt beschikbaar gesteld als e-boek, die direct op de avond zelf kan worden opgehaald.

Over de spreker Ted O. Mos CISA RE RI
Ted heeft 23 jaar in de accountancy gewerkt en is alweer 20 jaar algemeen directeur van de TBM Groep. Hij is Privacy- en Securityspecialist, IT-auditor, techneut en organisatie- en bedrijfskundige.

Datum, tijd en lokatie
23 oktober 2018, 19:00 - 21:30 uur
Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT  Utrecht

 

Studiebijeenkomst, onderwerp nog niet bekend 27 nov 2018

Studiebijeenkomst, onderwerp nog niet bekend

Studiebijeenkomst, onderwerp nog niet bekend 18 dec 2018

Studiebijeenkomst, onderwerp nog niet bekend

Aankomende evenementen