• Inloggen

Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert studiebijeenkomst voor haar leden en belangstellenden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Belangstellenden krijgen op verzoek informatie over het lidmaatschap.

Overzicht bijeenkomsten

NVBI Studiebijeenkomst: Taxeren van broncode/software 13 jun 2023

In 2018 heeft de NVBI het Protocol Taxatie van Software gepubliceerd. Aanleiding was de vraag van notarissen om taxaties te laten uitvoeren door NVBI’ers zodat er een reële balanswaarde bij het oprichten van BV’s, overnames, herstructurering e.d. kan worden opgenomen.
Door marktomstandigheden, de behoefte aan zekerheid en wellicht ook het protocol is er een toenemende vraag naar taxaties. In de praktijk, met name bij verkopen, herstart na faillissement en herstructurering verschuiven deze taxaties in het proces steeds meer van de ‘enkele’ waardering van de software naar de waardering van het gehele bedrijf.

Jacques Honkoop neemt kort het protocol door en bespreekt daarna met Sieuwert van Otterloo en Arna van Veen een aantal zaken uit de praktijk. 

NVBI Studiebijeenkomst: voorlopig onderwerp Ransomware - juridische en technische aspecten 19 sep 2023

NVBI Studiebijeenkomst: onderwerp nog niet bekend 24 okt 2023

NVBI Studiebijeenkomst: onderwerp nog niet bekend 21 nov 2023

Inloggen