Kenmerken lidmaatschap

Aan professionals met ruime werkervaring, raden we aan om lid te worden om zo van alle voordelen van NVBI-lidmaatschap te genieten. Dit lidmaatschap is een onderscheidend kwaliteitskenmerk. Voor mensen die minder ervaring hebben of bijvoorbeeld in wetenschap of onderwijs werken, wordt ook een geassocieerd lidmaatschap aangeboden. Hiermee heeft men beperktere rechten maar wel toegang tot alle studiebijeenkomsten. 

Lid Geassocieerd lid
Voorwaarden lidmaatschap

Verzoek aan bestuur met motivatie en CV.
Afgeronde HBO of WO-studie op het gebied van IT, bedrijfskunde of recht.
Actief werkzaam in het vakgebied IT, bedrijfskunde of recht.
Positief advies CTT.
Vragenlijst integriteit ingevuld.
Akkoordverklaring Statuten, Huishoudelijk Reglementen en Gedragscode.
VOG.

Verzoek aan bestuur met motivatie en CV.
Actief werkzaam in het vakgebied IT, bedrijfskunde of recht.
Toelating Bestuursbesluit op basis van advies Commissie Toetsing en Toelating. Beoordeling door bestuur.
Beëdigd door de notaris Ja. Nee.
Gebruik titel "BI" achter de naam Vrijblijvend. n.v.t.
Duur Tot opzegging of op grond van de Statuten of Reglement voor de tuchtrechtspraak. Tot opzegging.
NVBI-uitingen op briefpapier, website e.d. Toegestaan als individu; Niet als bedrijf. Toegestaan vermelden "Geassocieerd Lid NVBI" als individu; Niet als bedrijf.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hebben van BAV verplicht. Naar eigen keuze, niet verplicht.
NVBI Algemene Voorwaarden Gebruik toegestaan voor eigen dienstverlening.. Gebruik toegestaan voor eigen dienstverlening..
Permanente Educatie Verplichting 16 uur per jaar. n.v.t.
Studiebijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten Levert PE-punten op. Bewijs van deelname op verzoek.
Studiefaciliteiten Levert PE-punten op. Tegen gereduceerd tarief. Bewijs van deelname op verzoek.
Bewijs van deelname Registratie van PE-punten. Wordt toegezonden.
Algemene Leden Vergadering (ALV) Toegang, met stemrecht. Wel toegang, geen stemrecht.
Inspraak in onderwerpen studiebijeenkomsten en cursussen Voor cursussen en studiebijeenkomsten. Voor studiebijeenkomsten.
Contributie € 600,00 per jaar (excl. btw). € 250,00 per jaar (excl. btw).

 

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.