Studiebijeenkomsten 2023

Verslag studiebijeenkomsten 2023

In 2023 heeft de NVBI een reeks studiebijeenkomsten georganiseerd over recente ontwikkelingen op het gebied van IT, organisatie en recht. Studiebijeenkomsten dienen voor continue bijscholing, zodat leden van de NVBI aantoonbaar beschikken over actuele kennis. Elke bijeenkomst wordt er daarom een andere expert uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten.
 
In 2023 zijn de volgende onderwerpen besproken:

April: Nieuwe technologie-wetgeving - Natascha van Duuren en Jeroen van Helden
Door digitale ontwikkelingen ontstaan nieuwe risico's en de overheid probeert deze met verschillende wetten te controleren. In deze studiebijeenkomst zijn kort meerdere komende wetten en verordeningen besproken: De Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), Network and Information Security Directive (NIS2), Cyber Resilience Act (CRA) en de Artificial Intelligence Regulation (AIR). Er is uitgelegd wat de impact van de voorgestelde regels is en hoe organisaties zich kunnen voorbereiden. De avond is geleid door Natascha van Duuren en Jeroen van Helden, advocaten op de vakgebieden IT, IE & Privacy bij De Clerq Advocaten.

Mei: Gevaren en risico's van Artificial Intelligence - Wilbert den Hertog en  Laurina Lokerman
Dankzij het succes van de chatbot ChatGPT zetten Techreuzen zoals Google, Microsoft, en Meta vol in op de ontwikkeling van AI-toepassingen. Ook in het dagelijks leven ontkomt men niet meer aan AI: veel gebruiken AI bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning, of zetten AI in als hulpmiddel bij handhaving. Het is echter maar de vraag of de grootschalige inzet van AI wel zo verstandig is. Het toepassen van AI brengt namelijk een aantal vragen, gevaren, en risico’s met zich mee. Denk hierbij aan technieken die van belang zijn om AI succesvol te maken, zoals webscraping, of de ethische afwegingen die men zou moet maken alvorens AI wordt ingezet. In deze bijeenkomst is dieper ingegaan op de gevaren en risico’s die het toepassen van AI met zich meebrengt. Ook is er gesproken over de rol van de informaticadeskundige bij het beoordelen van AI toepassingen.

De presentatie is verzorgd door ir. Wilbert den Hertog en mr. Laurina Lokerman. Wilbert den Hertog is wiskundige en projectmanager en doet verschillende datagedreven projecten. Laurina Lokerman is juridisch adviseur en geeft advies over juridische zaken in technische projecten. 

Juni: Software-taxatie - 5 jaar NVBI protocol - J Honkoop, A van Veen, S van Otterloo
In 2018 heeft de NVBI het Taxatie Protocol voor Software gepubliceerd. Aanleiding was de vraag van notarissen om taxaties te laten uitvoeren door NVBI’ers zodat er een reële balanswaarde bij het oprichten van BV’s, overnames, herstructurering e.d. kan worden opgenomen. Inmiddels zijn er veel taxaties met het protocol uitgevoerd, en daaruit is gebleken dat er veel mogelijke aanleidingen zijn voor taxatie, veel verschillen tussen systemen en daarom ook ruimte voor meerdere aanpakken. Op deze avond hebben drie NVBI-leden voorbeelden gepresenteerd van uitgevoerde taxaties en de uitdagingen bij elk voorbeeld. 
Jacques Honkoop, Arno van Veen en Sieuwert van Otterloo zijn alle drie NVBI-lid met taxaties als expertisegebied. Zij zijn betrokken geweest bij het opstellen van het protocol voor taxatie en hebben veel praktijkerving bij het taxeren van software. 

September: Ransomware resilience - juridisch en technisch perspectief - Paul Pols
Steeds meer organisaties in Nederland hebben te maken met ransomware: Gijzelsoftware waarmee cybercriminelen computers overnemen, om vervolgens losgeld te vragen. Veel organisaties hebben wel enkele veiligheidsmaatregelen, maar die zijn niet voldoende om de criminelen buiten te houden. Als een aanval eenmaal is geslaagd, zijn er veel praktische en ook juridische vragen: Welke technische maatregelen helpen tegen ransomware? Is het legaal om losgeld te betalen? Is het verstandig om te betalen, en hoe weet je dat je die data inderdaad terugkrijgt? Moet je een aanval direct melden bij toezichthouders en betrokkenen? Zijn de kosten van een ransomware-aanval te verzekeren?
In deze studiebijeenkomst heeft Paul Pols, ransomwarespecialist bij Secura, deze en andere vragen besproken. Paul heeft een achtergrond als jurist en ook veel technische kennis over ransomware. Bij Secura helpt hij organisaties om hun weerbaarheid tegen cybercriminaliteit te verhogen.

Oktober: Problemen bij IT-implementaties -  een juridisch perspectief - Reinout Rinzema
Elk jaar komt het voor dat een opdrachtgever en leverancier in een geschil terechtkomen, doordat een IT-project niet verlopen is zoals partijen hadden gehoopt. Het is voor de rechter een uitdaging om de oorzaken van de problemen te bepalen, omdat er veel factoren een rol kunnen spelen: aanbesteding- en contractvorm, de manier waarop de opdrachtgever de eisen heeft vastgelegd, domeinspecifieke kennis, de projectaansturing door de leverancier en de gekozen vorm van samenwerking zoals agile. In deze lezing heeft Mr. Rinzema een aantal recente uitspraken over IT-implementaties toegelicht. Mr Reinout Rinzema is IT-arbiter, IT-mediator en advocaat. Hij is onder andere als Arbiter aangesloten bij de SGOA, Raadsheerplaatsvervanger bij Gerechtshof Den Bosch en voorzitter van diverse klachtencommissies. 

Studiebijeenkomsten 2020

Studiebijeenkomsten 2021

Studiebijeenkomsten 2022

Studiebijeenkomsten 2023

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.