• Inloggen

Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert studiebijeenkomst voor haar leden en belangstellenden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Belangstellenden krijgen op verzoek informatie over het lidmaatschap.

Overzicht bijeenkomsten

NVBI-Studiebijeenkomst: The Standish Reports 1994-2024, 30 jaar succes- en faalfactoren van IT-projecten en de toekomst van projectloos werken: Go with the Flow!, Hans Mulder

Gepubliceerd op donderdag 2 november 2023 (193)

Evenement datum: 23-4-2024 19:00 - 21:30 Exporteren evenement

Aanmelden

De Standish Group is een onderzoeksorganisatie die bekend staat om haar CHAOS-rapporten, die inzichten bieden in het succes, de uitdagingen en het falen van IT-projecten. Sinds de oprichting in 1985 heeft de Standish Group een breed scala aan onderzoeksrapporten en diensten aangeboden die zich richten op IT-projectprestaties.

Sinds 1994 publiceert de Standish Group de CHAOS-rapporten, die regelmatig worden bijgewerkt en uitgegeven. Deze rapporten zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en enquêtes onder IT-professionals en bieden statistische gegevens over het succespercentage van IT-projecten. De belangrijkste bevindingen die vaak worden geciteerd uit deze rapporten zijn de lage slagingspercentages van IT-projecten en de hoge percentages van projecten die over tijd, over budget zijn, of niet alle geplande functies en functies leveren.

De door Standish Group geïdentificeerde succes- en faalfactoren zijn zowel een leidraad voor organisaties die hun projectmanagementpraktijken willen verbeteren als een benchmark voor de IT-industrie in het algemeen.

Over de spreker
Hans is professor aan de Antwerp Management School en European research director bij de Standish Group in Boston (USA). Eerder voorzag hij met Standish ontwikkelingen als lean, scrum en Agile, als superieur ten opzichte van bijvoorbeeld de Waterfall methoden. Momenteel ziet de Standish Group samen met anderen (Sinek, 2019), het begin van een Flow tijdperk (van organisatie naar organiseren). Voortdurende (her)constructie van processen samen met gebruikers, door introductie van kleine software-elementen en/of kleine organisatieaanpassingen.

De titel van het boek van Simon Sinek uitgegeven in 2019 is "The Infinite Game". In dit boek bouwt Sinek voort op het concept van oneindige spellen, zoals geïntroduceerd door James Carse. Het centrale idee is dat in het bedrijfsleven, tegenovergesteld aan een eindig spel met vaste spelers, regels en een duidelijk eindpunt, het spel oneindig is. Er zijn geen duidelijke regels of winnaars. Organisaties die zich richten op het winnen van een 'spel' dat eigenlijk oneindig is, kunnen gedoemd zijn te mislukken, omdat ze zich niet aanpassen aan een voortdurend veranderende context.

Sinek betoogt dat leiders die deze oneindige mindset omarmen, die verder kijken dan de korte termijn en zich richten op langetermijndoelen, hun organisaties kunnen leiden naar grotere niveaus van innovatie, invloed en duurzaam succes.

 

Aanmeldingsformulier

 
Gebruik correcte CAPTCHA
x
Inloggen