• Inloggen

Rechten en Plichten

NVBI aspirant-leden, beëdigde leden en geassociaeerd leden hebben rechten en plichten.
Hieronder treft u een uitgebreid overzicht hiervan.

Rechten en Plichten van NVBI leden

  Aspirant Lid Lid Geassocieerd Lid
Voorwaarde lidmaatschap Ingevuld aanvraagformulier
Akkoordverklaring Statuten en Huishoudelijk Reglement
Goedkeuring bestuur
Diploma toets
vragenlijst integriteit
BA-verzekering
Akkoordverklaring Statuten, Huishoudelijk Reglementen Gedragscode
Goedkeuring CTT

Verzoek aan bestuur met motivatie en CV,
Afgeronde HBO of WO-studie op het gebied van IT, bedrijfskunde of recht,
Actief  werkzaam in het vakgebied IT, bedrijskunde of recht.

Vermelding in Register BI Nee Ja n.v.t.
Gebruik achtervoegsel BI N.v.t. Vrijblijvend n.v.t.
Kosten Contributie € 200,00 p.j.
Scholingskosten € 300,00 p.j.
Totaal € 500,00 p.j. excl. btw
Contributie € 400,00 p.j.
Scholingskosten € 600,00 p.j.
Totaal € 1.000,00 p.j. excl. btw
Contributie € 250,00 p.j. excl. btw
Duur Max 2 volle contributiejaren na aanmeldingsjaar Termijn voor hercertificering Tot opzegging
NVBI-uitingen op briefpapier, website e.d. Alleen aspirant- lidmaatschap mag vermeld worden Toegestaan als individu; niet als bedrijf Toegestaan "Geassocieerd Lid NVBI" als individu;
niet als bedrijf
Koppeling naar eigen website vanuit NVBIsite Verwijzing naar persoonlijke webpagina toegestaan Verwijzing naar persoonlijke webpagina; geen verplichting! n.v.t.
Collectieve Beroepsaansprakelijkheids Verzekering BAV-NVBI vrijwillig BAV verplicht; BAV-NVBI vrijwillig n.v.t. vanuit NVBI verplichting.
Algemene Voorwaarden (AV) Gebruik toegestaan Niet verplicht Gebruik toegestaan
Permanente Educatie Verplichting 24 uur per jaar Verplichting 24 uur per jaar n.v.t.
Studieavonden Toegang Levert PE-punten op Certificaat op verzoek
Netwerkbijeenkomsten Toegang Levert PE-punten op Certificaat op verzoek
Deelname ALV Wel toegang, geen stemrecht Stemrecht Wel toegang, geen stemrecht
Studiefaciliteiten Cursussen en ondersteuning Ook voor leden; leveren PE-punten op Certificaat op verzoek
Inspraak in onderwerpen studiebijeenkomsten en cursussen Ja Ja Ja
PZO Collectief lidmaatschap via NVBI Collectief lidmaatschap via NVBI n.v.t.
Inloggen