Rechten en Plichten

NVBI leden en aspirant-leden hebben rechten en plichten.
Hieronder treft u een uitgebreid overzicht hiervan.

Rechten en Plichten van NVBI leden

  Aspirant Lid Lid Opmerking
Voorwaarde lidmaatschap Ingevuld aanvraagformulier
Akkoordverklaring Statuten en Huishoudelijk Reglement
Goedkeuring bestuur
Diploma toets
vragenlijst integriteit
BA-verzekering
Akkoordverklaring Statuten, Huishoudelijk Reglementen Gedragscode
Goedkeuring CTT
CTT adviseert bestuur; de ALV heeft formeel "het laatste woord"
Vermelding in Register BI Nee Ja  
Gebruik achtervoegsel BI N.v.t. Vrijblijvend  
Kosten Contributie € 500 p.j. Contributie € 1.000 p.j. Entreegeld vervallen
Duur Max 2 volle contributiejaren na aanmeldingsjaar Termijn voor hercertificering Verlening asp.lidm na overleg met CTT
NVBI-uitingen op briefpapier, website e.d. Alleen aspirant- lidmaatschap mag vermeld worden Toegestaan als individu; niet als bedrijf Periodieke toetsing CTT
Koppeling naar eigen website vanuit NVBIsite Verwijzing naar persoonlijke webpagina toegestaan Verwijzing naar persoonlijke webpagina; geen verplichting! Persoonlijk lidmaatschap
Collectieve Beroepsaansprakelijkheids Verzekering BAV-NVBI vrijwillig BAV verplicht; BAV-NVBI vrijwillig Informeer bij Bestuur over maatschappij.
Algemene Voorwaarden (AV) Gebruik toegestaan Niet verplicht  
Studieavonden Toegang Levert PE-punten op  
Netwerkbijeenkomsten Toegang Levert PE-punten op  
ALV Wel toegang, geen stemrecht    
Studiefaciliteiten Cursussen en ondersteuning Ook voor leden; leveren PE-punten op  
PZO; collectief lidmaatschap via NVBI Vrijwillig Vrijwillig