Lid worden

De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Het lidmaatschap brengt deze ‘breed gespecialiseerde’ leden bijeen en biedt hen voordelen. Zoals kwaliteitsborging, beëdiging, kennisuitwisseling en netwerkvorming. Lees hier wie lid kan worden, waarom en hoe.

Wie kan er lid worden?
Om lid te worden van de NVBI legt u een vakbekwaamheidtoets af voor een onafhankelijke toetsingscommissie. U onderwerpt zich aan een gedragscode plus aan  tuchtrecht voor een eveneens onafhankelijke tuchtcommissie. Vervolgens wordt u beëdigd. Hiermee verzekeren leden hun status van betrouwbaarheid.
De leden van de vereniging erkennen de statuten en kunnen over Algemene voorwaarden. Dit alles versterkt hun positionering als zelfstandige professional.

Waarom lid worden van de NVBI?
NVBI-leden kenmerken zich door een coöperatieve instelling. Met elkaar beschikken zij over een breed scala van expertises. Het lidmaatschap ontsluit deze kennis en ervaring en brengt ze bij elkaar.

NVBI-leden ontmoeten elkaar op (gratis) studiebijeenkomsten. Daar vergroot u niet alleen uw kennis maar tevens uw netwerk.

Verder biedt het lidmaatschap voordelen op het terrein van belangenbehartiging van en lobby voor uw beroepsgroep, en gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld verzekeringen. U krijgt een profiel op de website van de NVBI zodat u beter vindbaar bent voor uw opdrachtgevers.

Hoe wordt u lid?
Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden is snel geregeld: woon kosteloos een NVBI Studiebijeenkomst bij.

U kunt ook direct (aspirant) lid worden. Vul dit aanvraagformulier in en stuur het op naar NVBI, Postbus 242, 3500 AE Utrecht, of (gescand) naar info@nvbi.nl.
Bij uw aanmelding als aspirant lid dient u tevens de Vragenlijst Integriteit in te vullen. Wanneer u in loondienst werkzaam bent dan hebben wij ook een door uw werkgever ondertekende Verklaring Onafhankelijk Adviseren nodig.

Om definitief te worden toegelaten als lid van de NVBI dient u, meestal aansluitend aan een periode van aspirant-lidmaatschap, een vakbekwaamheidstoets af te leggen. Voor meer informatie lees de algemene informatie NVBI of mail naar info@nvbi.nl.

Wat kost het om lid te worden, welke rechten en plichten levert dat op?
Zie hiervoor de bijlage Rechten en plichten.