Verslag Studiebijeenkomst Smart Industries

Gepubliceerd op woensdag 29 mei 2019

Studiebijeenkomst Smart Industries

Ook in de maakindustrie heeft digitalisering veel invloed.Er wordt gesproken over het ontstaan van Smart Industries. Voor NVBI-leden is dit een zeer interessante ontwikkeling, en daarom was er op 28 mei een studiebijeenkomst hieraan gewijd. Op deze bijeenkomst heeft Tim de Wolf van ingenieursbureau Koning Hartman uitgelegd wat het begrip Smart Industry inhoudt en hoe bedrijven dit kunnen toepassen.

Tim de Wolff beging zijn betoog met een korte terugblik op eerdere industriële revoluties: Er zijn reeds drie eerdere industriële revoluties geweest, door de invoering van stoomkracht, de lopende band en de transistor. De nieuwste revolutie wordt gedreven door een aantal nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste zijn enkelstuksproductie en 3d-printing, digitalisering en connectiviteit, nanotechnologie, Kunstmatige Intelligentie en Augemented reality. Hoe deze trends samenkomen werd getoond aan de hand van beelden van een nieuwe robotarm. Deze nieuwe arm is van afstand onderhoudbaar en bestuurbaar, kan eenvoudig onderhouden worden door augmented reality instructies, en houdt rekening met de omgeving. Wat vooral opviel was de verregaande integratie van het digitale domein, waar NVBI-leden veel vanaf weten, en het fysieke domein. 

Het is voor veel bedrijven een uitdaging om in te spelen op deze ontwikkelingen. Tim en zijn collega's hebben een maturity-model ontwikkeld om hierbij te helpen. Het model begint bij het hebben van sensoren en metingen, en eindigt met statistiek en voorspellen. De meeste bedrijven zitten in het midden van dit model: zij hebben sensoren aangebracht en beschikken ov er metingen. Het is echter de uitdaging op de meetdata ook samen te brengen en te gebruiken in rapportages. Tim De Wolf geeft daarom regelmatig workshops waarin het management van bedrijven geholpen wordt om na te denken over toepassingen in hun organisatie. 

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
x