Blogs

NVBI lanceert protocol voor waarderen software

donderdag 9 november 2017

De Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informatica-deskundigen NVBI heeft een nieuw protocol ontwikkeld om de waarde van software te bepalen. Het protocol werd gelanceerd op het Symposium ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij’, dat op 7 november 2017 plaatsvond in Utrecht. Het symposium, georganiseerd door NVBI en IT-notarissen, werd bijgewoond door experts uit drie verschillende hoeken: IT, accountancy en notariaat.

Waarderen van bedrijven

woensdag 11 oktober 2017

Spreker op de NVBI studiebijeenkomst was Wim Lukaart, die sprak over bedrijfswaardering en wat daar zoal bij komt kijken. 

Holacracy, een systeem voor complete zelforganisatie, verslag studiebijeenkomst 16 mei 2017

dinsdag 16 mei 2017

De NVBI stuediebijeenkomst van 16 mei 2017 ging over Holacracy, een systeem voor complete zelforganisatie. Volgens de spreker Koen Veltman is dit de toekomst van management. Zijn presentatie begon met het in kaart brengen van de problemen bij traditioneel management. Volgens hem, met bevestiging van de aanwezige leden, ligt het probleem vaak bij te grote teams. Tien mensen kunnen nog worden gemanaged en aangestuurd, maar wanneer dat er vijftien zijn wordt dat al erg lastig. Ondanks de vele veranderingen die in organisaties worden aangebracht loopt het vaak op niets uit. Volgens Veltman zou Holacracy de uitkomst moeten bieden.

5 Tips voor het gebruik van een project logboek

zondag 10 juli 2016

Steeds meer ICT projecten worden "Agile" uitgevoerd: geen uitgebreide gedetailleerde functionele specificaties meer aan het begin van het project, maar de wensen op hoofdlijnen. Tijdens de uitvoering van het project speelt het projectteam flexibel in op voortschrijdend inzicht, er is grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid van eindgebruikers en er worden frequent resultaten opgeleverd die weliswaar niet 100% aan alle wensen voldoen, maar wel bruikbaar zijn en ingezet kunnen worden.

Interview met nieuw NVBI-lid Djurre Postma

dinsdag 19 januari 2016

Djurre Postma is het nieuwste lid van de NVBI, de beroepsvereniging voor IT-professionals met ook juridische kennis. Op 19 januari wordt hij beëdigd. Wij interviewden Djurre Postma over zijn achtergrond en redenen om lid te worden van de NVBI.

5 Signalen dat het ICT project gaat mislukken

donderdag 17 april 2014

ICT projecten mislukken. Meer dan eens: het duurt te lang, kost te veel, levert onvoldoende resultaat met als ultieme consequentie een gang naar de rechter waar leverancier en afnemer ieder zijn gelijk probeert te krijgen. Met schade, geld verspijkert, desinvestering en geen vooruitgang.

The disruptive nature of the Cloud

zaterdag 8 maart 2014

So, as the title of this post suggests, I want to discuss the disruptive nature of the Cloud, or rather the cloud not being so disruptive at all. This will be a series of 5 posts in total, you're reading the first post.

Juridische valkuilen in ICT-projectmanagement

zondag 2 maart 2014

ICT-Projectmanagers professionaliseren zich door het behalen van een Prince2 en/of IPMA certificaat. Wat in het certificeringstraject onderbelicht blijft zijn juridische consequenties die zich binnen ICT-projecten voordoen.

The not so disruptive nature of the Cloud - Cloudsourcing

dinsdag 25 februari 2014

It's that time again. I've been busy lately, very busy indeed. But there've been some events with some of my customers that led me to write up this post.

So, as the title of this post suggests, I want to discuss the disruptive nature of the Cloud, or rather the cloud not being so disruptive at all. This will be a series of 5 posts in total, you're reading the first post.

Read about the cloud and what it means and you're bound to read that the introduction of the Cloud, the real Cloud, the one that meets all criteria for being a Cloud, has been disruptive.

Agile projectaanpak en de deskundige

woensdag 18 december 2013

Waterval en Agile projectenmanagement

Voor een goed verloop worden IT projecten methodisch en structureel aangepakt.

In de afgelopen 25 jaar hebben een diversiteit van projectmethodes de revue gepasseerd. Niet allemaal waren ze even succesvol. IT projecten hebben nog steeds de naam dat ze lang duren, te veel kosten en vaak uitlopen op een debacle waarin, al dan niet via de rechter, de oorzaken achterhaald moeten worden, schuldigen aangewezen en schade geclaimd.

Blogs van NVBI leden

De ICT wereld beschouwd

NVBI leden zijn actief op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. en zij publiceren regelmatig over deze onderwerpen. Hier een selectie uit relevante blogs van leden, blogs die zij hebben geschreven en die in soms eerder op de eigen websites zijn gepubliceerd.