Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert geregeld bijeenkomst voor haar leden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Verder krijgen belangstellenden informatie over het (aspirant) lidmaatschap. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Ze beginnen doorgaans in de namiddag. Na de ingeplande lezingen is er gelegenheid om te netwerken.

Studiebijeenkomst, Continuïteit in de Cloud

Gepubliceerd op dinsdag 8 januari 2019 (588)

Evenement datum: 17-12-2019 19:00 - 21:30 Exporteren evenement

Aanmelden

Studiebijeenkomst, Continuïteit in de Cloud

Hoewel de cloud veel voordelen met zich meebrengt, ontstaat er bij een migratie naar de cloud ook een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen de afnemer en leverancier. Een belangrijk punt van aandacht is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening. Tegen tijdelijke discontinuïteit (bijvoorbeeld wegens een storing of softwarefout) kan men zich relatief eenvoudig wapenen. Zo kunnen er technische maatregelen genomen (denk aan back-ups en uitwijkfaciliteiten) en is het gebruikelijk dat kwaliteitseisen contractueel worden vastgelegd (bijvoorbeeld in een service level agreement). Om het risico op permanente discontinuïteit in te dammen, zijn vaak aanvullende maatregelen nodig. Wat gebeurt er als de leverancier de overeenkomst opzegt? En wat zijn voor de afnemer de gevolgen van een onverhoopt faillissement van de leverancier?

Tijdens de presentatie zal eerst aan de hand van een praktijkcasus geïnventariseerd worden welke continuïteitsbedreigingen er zijn voor de afnemer van een clouddienst. We brengen in kaart wat er concreet gebeurt als de leverancier zijn overeenkomst niet meer kan nakomen. Vervolgens wordt ingezoomd op zowel de technische als juridische maatregelen die hiertegen bescherming kunnen bieden. Afhankelijk van de inrichting en aard (wel of niet bedrijfskritisch) van de dienst kan soms met een aantal eenvoudige praktische maatregelen worden volstaan. In andere gevallen zal een uitgebreide continuïteitsregeling wenselijk zijn. Hierbij moeten goed de kosten en baten in de gaten worden gehouden. We staan onder meer stil bij het al langer bekende ‘escrow’. Traditionele escrowregelingen (waarbij enkel een broncodedepot wordt gedaan) zetten in een cloudcontext meestal geen zoden aan de dijk. Wel zijn er inmiddels speciale SaaS-escrowconstructies beschikbaar. We bespreken de voor- en nadelen van deze constructies en laten zien welke alternatieven er zijn.

Over de sprekers:
mr. Maarten van Beek (juridisch adviseur cloud)
Maarten van Beek is juridisch adviseur bij ICTRecht en is werkzaam binnen het cloudteam. Hij adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloud computing.

mr. Bram de Vos (juridisch adviseur cloud)
Bram de Vos werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en is gespecialiseerd in juridische vragen rondom cloud computing. Bram houdt zich bezig met het opstellen en uitonderhandelen van IT-contracten en adviseert onder andere in complexe IT-migratietrajecten. Hij heeft onder andere ervaring met contractenrecht, privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Aanmeldingsformulier

Voornaam:
Achternaam
E-mail:
Aantal plaatsen:
Aanvullende informatie:
x

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
x

Aankomende evenementen