• Inloggen

NVBI Toetsingscommissie

Om de vakbekwaamheid te kunnen toetsen is een vakbekwaamheidstoets in het leven geroepen, welke afgenomen wordt door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie bestaat uit minimaal drie leden, één deskundige op het gebied van bedrijfskunde en bedrijfseconomie, één op het gebied van informatie- en communicatie technologie en één op het gebied van (ICT-)recht.

Leden van de NVBI toetsingscommissie

  • Prof. dr. A. Boonstra
    Albert Boonstra is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoogleraar Informatiemanagement en directeur van de Masteropleiding Business Administration (MSc BA).
  • Prof. dr. E.J.J. Beulen
    Erik Beulen is verbonden aan de Universiteit van Tilburg als houder van de leerstoel “Global Sourcing”. Daarnaast is hij werkzaam voor KPMG.
  • mr.dr. J.J. Dijkstra
    Jaap Dijkstra is verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is universitair hoofddocent Recht & ICT en onderwijsdirecteur van de faculteit.
Inloggen