• Inloggen

Vakbekwaamheidstoets

Proeve van bekwaamheid NVBI

De Vakbekwaamheidstoets voor toelating tot de NVBI kan, afhankelijk van werkkring, ervaring en achtergrond, opleiding en lidmaatschap van één of meer beroepsorganisaties een verschillende vorm hebben.
U kunt een volledige casus inleveren, of u kunt kiezen voor een rapport aangevuld met een paper. Op basis van lidmaatschap van een voor uw vakgebied relevante beroepsorganisatie met tuchtrecht en gedragscode, die bovendien moet zijn gericht op één van de vakgebieden ICT, bedrijfskunde of recht, kunt u vrijstelling krijgen voor het inleveren van een rapport. In die gevallen is het aanleveren van een paper wel verplicht.

Wanneer u kiest voor een volledige casus dan dient deze casus minimaal twee van de drie aandachtsvelden ICT, bedrijfskunde en recht te bevatten.
Wanneer u kiest voor een rapport, aangevuld met een paper, dan betreft het rapport het vakgebied gerelateerd aan uw opleiding of uw beroepsorganisatie (BO) en de paper één van de andere twee vakgebieden.

Mogelijke toelating tot de NVBI als beëdigd lid (voorbeelden):
 

Werkkring Opleiding Lidm. BO Casus Rapport Paper
  WO of HBO informatica, Recht of Bedrijfskunde   V    
  WO of HBO informatica, Recht of Bedrijfskunde     V V
    NOREA 1)     Recht of Bedrijfskunde
    VIRA 1)     ICT of Bedrijfskunde
    OOA 1)     ICT of Recht
Relevant voor NVBI     V    
Relevant voor NVBI       ICT, of Bedrijfskunde of Recht Vakgebied anders dan rapport


 

1) De hier genoemde beroepsorganisaties zijn voorbeelden van organisaties die in ieder geval relevant zijn. Wilt u weten of uw werkkring, ervaring en achtergrond, opleiding en lidmaatschap van één of meer beroepsorganisaties toegang bieden tot beëdiging als lid van de NVBI, en onder welke voorwaarden, neemt u dan contact op met de secretaris. 

Inloggen