• Inloggen

Komende Bijeenkomsten

De NVBI organiseert studiebijeenkomst voor haar leden en belangstellenden. Elke bijeenkomst kent een informatief onderdeel. Belangstellenden krijgen op verzoek informatie over het lidmaatschap.

Overzicht bijeenkomsten

NVBI Studiebijeenkomst: Gevaren en risico's van AI, Wilbert den hertog en Laurina Lokerman

Gepubliceerd op woensdag 1 maart 2023 (309)

Evenement datum: 23-5-2023 19:00 - 21:30 Exporteren evenement

Aanmelding voor het evenement is niet meer mogelijk.

Men kan de krant tegenwoordig niet meer open slaan zonder een artikel over Artificial Intelligence te lezen. Dankzij het succes van de chatbot ChatGPT zetten Techreuzen zoals Google, Microsoft, en Meta vol in op de ontwikkeling van AI-toepassingen. Ook in het dagelijks leven ontkomt men niet meer aan AI: veel gebruiken AI bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning, of zetten AI in als hulpmiddel bij handhaving.

Het is echter maar de vraag of de grootschalige inzet van AI wel zo verstandig is. Het toepassen van AI brengt namelijk een aantal vragen, gevaren, en risico’s met zich mee. Denk hierbij aan technieken die van belang zijn om AI succesvol te maken, zoals webscraping, of de ethische afwegingen die men zou moet maken alvorens AI wordt ingezet. Tijdens de bijeenkomst zullen we dieper ingaan op de gevaren en risico’s die het toepassen van AI met zich meebrengt, en hoe men hiermee kan omgaan. We zullen specifiek ChatGPT onder de loep nemen, en de mogelijke risico’s en gevaren vanuit een wiskundig en juridisch oogpunt benaderen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de rol van de informaticadeskundige bij het beoordelen van AI toepassingen inzake juridische geschillen.

Over de sprekers
De presentatie zal worden verzorgd door ir. Wilbert den Hertog en mr. Laurina Lokerman. Wilbert den Hertog is wiskundige en projectmanager en doet verschillende datagedrevene projecten in bijvoorbeeld glastuinbouw en openbaar vervoer. Laurina Lokerman is juridisch adviseur en geeft advies over juridische zaken in technische projecten. Wilbert en Laurina zijn werkzaam bij Agritect Advies.

23 mei 2023, 19:00 - 21:30 uur
Hotel Mitland
Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht

Inloggen